طنز بهداشتی

میشه با ادب خندید

 

اصـــن یـــه وقــتـایــــی

بـــایــد گــوشیــتـو خــامـــوش کـنـی تــا بـبـینـی کـیـــا نــگـــرانـــت میــشـــن . . .


.
.
.
پی نوشت: من اینکارو کردم

فقط ایرانسل نگران شده بود.  :|یه پسردایی دارم به باباش میگه پدر،

به مامانشم مادر، میریم خونشون

انگار داریم فیلم هندی می بینیمتو زندگیت گُـــــــــــرگ بـــــاش ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

همین دیگه :|   گرگ باش!

نخواستی , پلنگ باش.

به من چه اصن. :|

برا خودت میگم.  یه چی باش ! کِلاس داره! 

تیمهای لیگ برتر رو می بینی، شک می کنی جدول لیگ برتره یا جدول مندلیفه :

آلومینیوم

فولاد

مس

ذوب آهن

نفت

 

واکنش کودکان به کتک در ایران و خارج از کشور:


خارج:جیغ...داد...گریه...افسردگ ی...روانپزشک..


ایران:مادره تا سر حد مرگ بچه رو کتک میزنه.


اونوقت اون بچه برمیگرده میگه:هه هوهوهو اصلنم درد نداشت

 

 


|یکشنبه 1393/08/25| 11:18|یخمک|

یه جوک بلدم،
.
.
.
.
.
.
.
 حالش نیست بنویسم...

خستم میفهی؟؟؟!!!! خسته

 همینجوری بخند

به من اعتماد کن. جوکش باحاله :D


|جمعه 1393/06/21| 0:0|جغجغه|

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮﯼ ﺩﺭﺳﺶ ﮔﻔﺖ :

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻋﻤﺮﻡ ﺭﺍ ﺩﺭﺁﻏﻮﺵ ﺯﻧﯽ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻧﺒﻮﺩ !


ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻧﺪ .


ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺑﻠﻪ ،،ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﻡ !


ﻫﻤﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﯼ ﭼﺸﻢ خیلی ها ﺍﺷﮏ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ....


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺭﻓﺖ ﺗﻮﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﯾﺪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺗﻮﯼ ﺁﺷﭙﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﻗﯿﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮﻣﯿﮑﻨﻪ،

ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ : ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻋﻤﺮﻡ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﺁﻏﻮﺵ ﺯﻧﯽ ﮔﺬﺭﻭﻧﺪﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻧﺒﻮﺩ !...


ﺯﻥ ﮔﻔﺖ : ﭼﯽ !!!! ؟ ........


ﻭ ﻣﺮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻓﺸﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻪ ﺍﺯ ﻫﻮﺵ ﺭﻓﺖ .


ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﺑﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻮﺵﻧﯿﻮﻣﺪﻩ !!'...


ﺑﺮﺍ ﺳﻼﻣﺘﻴﺶ ﺩﻋﺎﺍﺍﺍﺍ ﻛﻨﻴﻦ


ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺧﻼﻗﯽ : ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎ ﺍﻭﻝ ﺍﺧﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﻦ...!!!


اعصاب معصاب ندارن.

 

 


|سه شنبه 1393/06/11| 0:0|نمکدون|

پسرعمه: آقای مجری واسم دوچرخه میخری؟

مجری: اگه تو خونه شیطونی نکنی،به حرف من گوش کنی،زیاد با کامپیوتر بازی نکنی،روزی 3بار مسواک

بزنی،معدلت هم بیست شه واست دوچرخه میخرم

پسرعمه: خسته نباشی! میخوای تحریم هارو هم وردارم؟ این کارارو تو هر خونواده دیگه ای بکنم واسم آپولو 11

میخرن!

مجری: بچه های دیگه همه این کارارو میکنن…تازه جایزه هم نمیخوان

پسرعمه: من از بچگی دوس داشتم این “بچه های دیگه” رو ببینم! ما که هرکی رو دیدیم عین خودمون بود

مجری: خب چیکار میکنی؟ کارایی که گفتمو میکنی که واست دوچرخه بخرم؟

پسرعمه: معدلم باید بیست شه؟ این که دست من نیست

مجری: پس دست کیه؟

پسرعمه: اونی که ازش تقلب میزنم!

مجری: تو تقلب میزنی!؟ میدونی اینجوری نمره هایی که میگیری مال تو نیس؟

پسرعمه: من که هربار نمره م 5-6 میشه میگم این نمره مال من نیست،شما باور نمیکنی!


|یکشنبه 1393/06/02| 0:0|جغجغه|

 

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻧﺬﺭﯼ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ پسره اومدﺟﻠﻮ ﺩﺭ،

ﻧﺬﺭﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﻧﺸﺎﺍﻟﻠﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺣﺎﺟﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﯽ

ﻣﻨﻢ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺩﺍﺭﻡ..

پسره ﭼﺸﺎﺵ ﮔﺮﺩ ﺷﺪ ﺩﺍشت ﺍﺯ ﺣﺪﻗﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺰﺩ ﮔﻔﺖ : ﺧﻮﺏ ﭼﯿﻪ؟

ﻣﻨﻢ ﯾﮑﻢ ﻣﮑﺚ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ : ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻏﺰﻩ !

 

ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺩﺭﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺖ ﻭ ﺧﺪﺍﻓﻈﯿﻢ ﻧﮑﺮﺩ. ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻠﯽ ﺑﻮﺩ!

 

 


 


|دوشنبه 1393/05/20| 0:58|یخمک|

 

هروقت پسرها فرق رنگ های :

 

جگری ، زرشکی ، دونه اناری ، لاک ناخونی ، پوست پیازی ، کالباسی ، سرخابی

 

رو با هم فهمیدن و به همه اش نگفتن : "قــــرمــــز"

 

بعد بیان پارک دوبل کردن خانم ها رو مسخره کنن.

 

 

امضا : یخمک عادل :))

 

 


|شنبه 1393/05/11| 0:57|یخمک|

 

الوداع ای روده اندرپیچ وتاب / الوداع ای قاروقور بی جواب

الوداع ای آش نذری آب سرد/ رنگ رخساران شبیه شله زرد

الوداع ای زولبیا وبامیه / جایتان تاسال دیگه خالیه !
عید فطر مبارک

باور بفرمایید پدر بنده در این ماه مبارک حتی 1 بار اقدام به خرید زولبیا بامیه نفرمودند.....

الان که عیده میتونید حال منو درک کنید.

با تبریک و احترام : جغجغه مهربان


|سه شنبه 1393/05/07| 1:54|جغجغه|

 
طرف سحری میخوره میگیره میخوابه تا 6 غروب


اون 2-3 ساعت تا افطارم دراز کشیده چرت میزنه !


بعد اومده استاتوس گذاشته :


احساس نزدیکی به خدا می کنم وقتی روزه دار هستم!!


خو لامصب تو میری تو کما بس که میخوابی


معلومه که روحت اینقدر تو کائنات ول میچرخه


خدا خودش دست به کار میشه.........


|چهارشنبه 1393/04/25| 0:50|یخمک|به رفیقم که تازه ازدواج کرده میگم مهریه چند تا سکه نوشتی؟

میگه: 1368 تا

میگم ا: وووووه چقدر زیاااااد! ولی خب عیب نداره،

همین که بهت زن دادن خودش خیلی خوبه! ^_^

♦♦♦♦♦

 

فرق بین یک مرد ایده آل و هیولای لاک نس چیه؟

هیولای لاک نس تا به حال چند بار دیده شده!!!

♦♦♦♦♦

قلب دخترا مثل قبرستونه هرکی به اونجا پا میذاره دیگه نمیتونه برگرده

اما قلب پسرا مثل هتل ۵ستاره است معلوم نیست کی میاد کی میره

♦♦♦♦♦♦

گفت مردی به همسرش روزی…. من بمیرم چگونه خواهی زیست؟

گفت: از چند و چون آن بگذر…. تو بمیری برای من کافیست

 

 


|سه شنبه 1393/04/24| 0:17|یخمک|

ساپورت پسرونه هم که اومد

به امید اینکه کلیپس پسرونه مد نشه

بفرست صلوات

***

 

بهترین مدرک دروغ بودن قصه ها چیه؟

 

شاهزاده افسانه ای همیشه خوش تیپ و باهوش و پولدار و مجرده!!!

 
***


شما ! آقا پسرى که ابروهاتو نخ میکنى شبیه جارى دختر عموى من میشى . . .

دیگه نباید از واژه نوکرتم و چاکرتم استفاده کنى !

شما از واژه هاى عجیجم ، عجقم ، چتال موتونی اینا استفاده کن !

 

***


اینکه پسرا مشکل “چی بپوشم ؟” ندارن ربطی به ژنتیک و … نداره ؛

کلا یه دست لباس تمیز بیشتر ندارن !

***


غمگینم…! مانند مادری که….

تازه از ارایشگاه اومده ومی ببنه ابروهای برداشته پسرش از ابروهای خودش قشنگتره…


 

 


|شنبه 1393/04/21| 17:44|یخمک|

 

دختره اومده آپاراتی باد چرخاشو تنظیم کنه

به یارو گفت اقا باد خارجی بزنید لطفا.

من که شوکه شدم.. پمپ باده که از خنده بادش نمیومد.

اوستاهه که اینکاره بود گفت نگران نباشید

توی کل منطقه فقط ماییم که باد خارجی میزنیم بقیه یا چینیه یا ایرانی

الان براتون صورتیشو زدم

دختر : وااااااااا چرا صورتی؟ این ماشینه بابامه ....

بقیشو نمیتونم بگم اینترنتم از خنده قطع و وصل میشه !!! =)))))

 

 


|چهارشنبه 1393/04/18| 0:41|یخمک|

 

 

بـﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻠﻮﺷﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﻦ؟؟؟؟

ﺳﺮﺷﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻮ ﮔﻔﺖ .....
.

.

.
ﺍﯾﻦ ﺑﯿﮋﻥ ﺭﻓﯿﻘﻤﻪ

ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺷﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ

ﯾﮏ ﮐﻤﻢ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻩ!!

 

***ﻗﺒﻼ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻮﻳﺪﻧﻲ ﺩﻧﻳﺎ آﺩﺍﻣﺴﻪ


ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﺮﺧﺮﻩ ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻧﻈﺮﻣﻮ ﺟﻠﺐ ﻛﺭﺩ

 

:)

 دیشب ی پشه اومد بالا سرم خندید و گفت:
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
بالاخره که چیییییییییی؟

تو که نمیتونی تا صب سرتو زیر پتو نگهداری..!

 

***


می دونین چی آدمو خیلی می سوزونه ؟
.
.
.
.
.
هر چی که خیلی داغ باشه

کاری ندارین من برم به اکتشافات دیگم برسم

شما رو هم در جریان می ذارم :دی


|دوشنبه 1393/04/16| 0:20|یخمک|

یه روز یه مرده داشته برا بچه 10سالش توضیح میداده که :

زمان ما اب نبود گاز نبود برق نبود تلفن نبود ماکروفر نبود .

یهو بچه در میاد میگه : داری حال میکنی با ما زندگی میکنیا !!

 

 

 

 

 بیشتر دقت می کنیم.

 

 

 


|جمعه 1393/04/13| 19:8|یخمک|

 

مکالمه مامانم و بابام :

مامانم : چای میخوری برات بریزم ؟

بابام : آره خانوم ، دستت درد نکنه

مامانم : دخترم پاشو واسه من و بابات یه چای بریز بیار

 

 

یعنی هر چی تو ماه رمضون

 

به خودم فشار میارم که یادم بره که روزه هستم

 

و برم یه لیوان آب خنک بخورم!

 

اصلن نمیشه!!

 

 

آقا یادتونه قبلا می گفتیم :

"گزارش بازی ایران - آرژانتین :

ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ ﺗﻮﯼ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ..."

اما قضیه اینطوری شد: ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻠﻪ العلی ﺍﻟﻌﻈﯿﻢ ﺗﻮﯼ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ...

 

 

 

یه مطلب خوندم راجع به روشهای صحیح مسواک زدن 
کلی توضیح داده بود بعد نوشته بود مسواک رو با “زاویه ۴۵ درجه ” روی دندونها بکشید !
من الان نقاله تو دهنمه ولی مسواکو نمیتونم حرکت بدم ، کمکم کنید … :)))

 

 

ﺩﯾﺸﺐ ﻓﺎﻝ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

ﺧﻮﺷﺎ مردی ﮐﻪ خانومش ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ

 

 ﺍﺻلا یه ﻭﺿعیه ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ 

 

 


|پنجشنبه 1393/04/12| 15:49|یخمک|

 هیچ وقت برا کسی که از دور براتون دست تکون میده دست تکون ندین
 

چون در اکثرِ مواقع با تو نیست


با پشت سریته

 

|:

   


 مثلا من هر دفعه با مادرم قهر می کنم

.
.
.
.
میرم تو حموم تمیرین خوانندگی می کنم

وقتی می بینم استعداد ندارم میام بیرون آقا یه نگاه به تبلیغ سایپا کنید قبلنا میگفت :
 

" سایپا مطمئن "

اما حالا میگه :

" سایپا در اندیشه ای متفاوت "

معلوم نیست چه بلایی میخواد سرمون بیاره
 
:|
 


 هندزفری یعنی دستات آزاد باشن

اون وقت ما

نصف روز فقط مشغول باز کردن گره های ایشون

با دست هستیم

 

|:


دیشب به یکی از دوستام اس ام اس دادم :
سلام بیداری ؟
جواب داده : آره بیدارم ، تو چی ؟ :|
خدایا اگه خواستی دیوونه ها رو شفا بدی اینو بزار تو اولویت !


 


|شنبه 1393/03/31| 0:45|جغجغه|

 

 

 

 


|سه شنبه 1393/03/27| 14:49|جغجغه|

خراب کردم چیست؟

..

.

.

..

جمله ای است که فرد امتحان دهنده بعد امتحان بیان کرده

و فرد شنونده با شنیدن ان ارامشی برخواسته از همدردی بر او ابلاغ میشود

 
 
همه با هم یک صدا بخونیم
ﺗﺎب ﺗﺎب ﻋﺒﺎﺳﯽ ، اﺳﺘﺎد ﻣﻨﻮ ﻧﻨﺪازی !
“جمعی از دانشجویان مشروط خُل و چِل”
.
.
دقتی که بعضی از اساتید در تصحیح اوراق امتحانی به خرج میدن ، 
 
فوق دکترای مغز و اعصاب توی عمل جراحی ضایعه مغزی مادرزادی به خرج نمیده !
.
.
دوستانی که فانتزیشون این بود که برن بزنن روی میز استاد و بگن برو از خدا بترس ،
 
الا وقتشه که بزنن تو گوش خودشونو بگن برو از استاد بترس بدبخت مشروط !
 
.
 
.
 
.
 
قابل توجه اونایی که سر کلاس میگفتن کوووو تا آخر ترم :

الان رسیدیم به همون “کوووو” ، پیاده بشید و از مناظر لدت ببرید !!!
 
 
****
 
لینک عکس پست نیمه شعبان رو با کیفیت بالا گذاشتم که همه دوستان اگه خواستند استفاده کنند.
 
 
 
 

|یکشنبه 1393/03/25| 22:25|یخمک|

يه اخلاق خوبي كه پشه ها دارن تك خوريه,

شما فكر كن پشه ها هم مث مورچه ها رفيق باز بودن


يه سوژه كه پيدا ميكردن 800 تا از رفيقاشونو ميكشوندن اونجا...

جا داره همين جا از اين اخلاق پسنديدشون تشكر كنيم!

 

***

 

وصیت کردم وقتی مردم یه کرم ضد افتاب و عینک افتابی باهام خاک کنن .....
چون انسان وارسته ای هستم مطمنا نور به قبر می تابه
منم حساس ...

 

***

 

قطارا از همه بیشتر الزایمر دارن
خودشون میگن هو هو
بعدش میپرسن چی چی ؟

 

***

 

 

مورد داشتیم دختره تو گوگل سرچ کرده : “غذا با تخم مرغ”
گوگل جواب داده:
متاسفم واسه اونی که میخواد تو رو بگیره !

***

 

ﯾﻪ روز ﯾﻪ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺭﻭ ﺑﺴﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﺑﺎﻻ ﻫﯽ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺷﻤﺮﺩﻡ 70 ﺑﺎﺭ ﺭﻓﺖ ﺑﺎﻻ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺩﻓﻌﻪ 71 ﺩﯾﮕﻪ ﺣﻮﺻﻠﻢ ﺳﺮ ﺭﻓﺖ ﻟﻬﺶ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﮕﻪ !

 

 

 


|جمعه 1393/03/23| 0:35|جغجغه|

 

من ﺍﺯ ﺍﻻﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﻡ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻤﻪ غریبه اند
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻻﻣﺼﺒﺎ ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﺛﻮﺍﺏ ﮐﻨﯿﺪ :))))) 

 

 


|سه شنبه 1393/03/20| 23:58|یخمک|

یه روز جوانی از یک بزرگی پرسید :

 

چرا وقتی دنیا فانیست همه دنبالش میدوون ؟

 

چرا وقتی پول تو این دنیا جا می مونه همه دنبالش هست ؟

 

چرا آدم به خاطر پول، دوستش را دشمن می بیند ؟


آن بزرگوار از جیبش یه بسته کبریت درآورد و 3 تاش رو برداشت؛

 

 

دوباره 2 تاش رو گذاشت داخل قوطی کبریت و اون یکی رو از وسط نصف کرد؛

 

با اون نوک تیز چوب کبریت لای دندوناش رو تمیز کرد و ....... گفت :

 

من چه میدونم!!!

 

 

 


|سه شنبه 1393/03/20| 0:7|یخمک|

تاکسی نشسته بودم یه دفه دختره گفت چی؟
من: هیچی
دختره: چی؟


من: به جان خودم هیچی
دختره: چی؟
من: خدا شاهده هیچی
دختره: چی؟
من: آقای راننده جان مادرت وایسا میخوام پیاده شم


راننده: ساکت شو بشین سر جات خانم داره عطسه میکنه


|دوشنبه 1393/03/19| 5:51|نمکدون|

 

 

دخترهابهترين گل هاي روي زمين اند!

ولي نه...!

يه لحظه صبر کنين...!

پرچم کمک داور بالاست...!

بله آفسايده!

 

*******

 

اعتراف میکنم که وقتی یکی به موبایلم زنگ میزنه و بهم میگه


” صدات قطع و وصل میشه”


بدون اینکه هیچ تکونی به خودم بدم میگم ” الان خوب شد..؟ ”


تو ۹۹% میگن آره آره الان خوبه!!

 

*******

 

کاش وقتی یه چیز جدید به یخچال اضافه می شد واسمون یه نوتیفیکیشن میومد !

 

*******

 

مرحوم گوگل پسر بود یا دختر؟
خب اون بدون شک دختره،
چون اجازه نمی ده یه جمله ای رو کامل کنی،
از همون اول شروع می کنه به حدس زدن،
و همچنان حدس زدن،
لامصــب بعضی وقتا حدسایی میزنه که دهن آدم وا میمونه،
مخصوصاً وقتی یکی کنارت نشسته باشه!!!

 

*******

نهنگ،نهنگ :(
خواهش من از لپ تاپم وقتی هنگ می کنه و به پرت پرت میفته !

 

******


شوخی پسرا
ﺍﻭﻟﯽ :من ترمز ماشینشو میبرم یه کم دورِ هم بخندیم
ﺩﻭﻣﯽ: ﺣَـﻠــــﻪ ﺩﺍﺩﺍ :D

ﺷﻮﺧﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍ:
ﺍﻭﻟﯽ: ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺩﺷﻮ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﺩﺳﺖ ﻣﻨﻪ
ﺩﻭﻣﯽ : ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﯼ
عجب هیجــــــــانی
ﺑﺎﺷﻪ ﻋﺰﯾـــﺰززﻡ :|


 

 

 


|دوشنبه 1393/03/19| 0:5|یخمک|

مصارف جعبه یکبار مصرف پنیر تو خونه :


۱- خود پنیر
۲- قالب یخ
۳- جا قرصی
۴- جامدادی
۵ – جا ادویه
۶ – پیمانه برنج
۷ – نگهداری رب
۸ – نگهداری پیاز داغ
– جا صابونی
۱۰ – کاسه حمام
۱۱ – تفاله گیر ظرف شویی
۱۲ – تحویل به بازیافت

و در پایان افسوس خوردن که:


خره حیف بودا میشد هنوز ازش استفاده کرد.

 

 


 

 

من امتحان دارم :(

واسم دعا کنید لطفا!

 

 

 


|شنبه 1393/03/17| 0:52|یخمک|

مردی بر همسر خود در آشپزخانه وارد شد و از او پرسید :

کدام یک از فرزندان خود را بیش از دیگر فرزندانت دوست داری؟؟؟

همسر او گفت:

همه‌ی آنها را!!! بزرگشان و کوچکشان!!! دختر و پسر همه یکسانند و همه را به یک اندازه دوست دارم!!!

شوهر گفت : چگونه دل تو برای آنها همه جا دارد؟؟؟

همسر جواب داد: این خلقت خدا است که مادر دلش برای همه فرزندان خود وسعت دارد!!!

مرد لبخندی زد و گفت:

اکنون شاید بتوانی بفهمی که چگونه دل مرد برای چهار زن همزمان وسعت دارد!!!

.
.
.
.
.
خدایش بیامرزد!!!!
روش والایی در قانع کردن داشت، لیکن موقعیتش در آشپزخانه غلط بود!!!!

 


|چهارشنبه 1393/02/31| 0:55|یخمک|

حیف نون با پژو 206 میره مسافر کشی


4 نفر رو سوار می کنه بعدش  و تو مسیر هم خیلی تند  میره


اولی می گه :  آقا خیلی داری تند می ری


حیف نون می گه : تا حالا 206 داشتی ؟


طرف می گه : نه


حیف نون می گه : پس خفه شو


همین طور سرعت رو میبره بالا و تا نفر سوم همین جواب رو می ده


چهارمین نفر می گه آقا خیلی تند می ری


حیف نون دوباره می گه : تا حالا 206 داشتی


مسافره می گه : آره


حیف نون می گه : پس تورو خدا بگو ترمزش کدومه ؟


|شنبه 1393/01/23| 0:0|جغجغه|


آب ریزش بینی دارم ،

رفتم داروخونه یه قرص ضد حساسیت بگیرم تو عوارض جانبیش نوشته:

سردرد، سرگیجه، نفخ، حالت تهوع، اختلال در خواب دو بینی،
 اختلال در تشخیص، نارسایی کبد ،
نارسایی کلیه، نارسایی قلب، سکته قلبی، سکته مغزی، مرگ ناگهانی! ...

پشیمون شدم ، میکشم بالا ؛ امنیتش بیشتر !


|دوشنبه 1393/01/11| 0:0|یخمک|

تو اخبار گفت چند نفر تو سوییس کشته شدن، مامانم برگشته میگه :

"آخی طفلی ها دم عیدی چه بلایی سرشون اومد"

اینم قیافه منه :|


|چهارشنبه 1392/12/28| 0:0|جغجغه|

سپاس از ابنبات

****


پِجَر!! پِجَر!! من اومجَم!!

(پسرشجاع وقتی پدرشو صدا میکرد)طرف اسم بچش رو گذاشته محمد کوروش

قشنگ معلومه یه دلش مدینه است , یه دلش پاسارگاد D-:رفتم شیرینی بخرم به شیرینی فروشه میگم این شیرینی کشمشیا چرا توش کشمش نیست؟

یارو میگه شما شیرینی ناپلئونی می خرین لا هر کدوم ناپلئونه؟

تا حالا اینقد قانع نشده بودم تو زندگیم  : |


بَ رَ بَ بَ
همون برو بابای خودمونه
اینو در پاره مواقع با دهنی کج، واسه تضعیف روحیه طرف بکار میبرن...


میرن ۱۰۰۰ متر زیر آب به ماهیه سیخ میزنن، گاز که میگیره میگن ببینید چه خطرناک و وحشیه؟
بعد اسم برنامه رو میزارن جستجوی هیولا...
هیولا تویی، ول کن زبون بسته رو!


ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺁﺧﺮ ﻭﺍﻟﯿﺒﺎﻝ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎ ﯾﻬﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﺎﻫﻢ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﻥ!
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻔﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ..


کرگدن زورش به همه می رسه می تونه سلطان جنگل بشه،

هیکلشم خوبه، ولی خسته ست می فهمی؟ حوصله نداره.
|سه شنبه 1392/12/27| 0:0|یخمک|

پسره متولد ۸۲ استاتوس زده تک درختم سوخت! بذار جنگل بسوزد!!!!!!

عمو خو چندبار بگم با کبریت بازی نکن! والا!!!!!


|جمعه 1392/12/23| 0:0|جغجغه|

روزی همه دانشمندان مردند و وارد بهشت شدند آنها تصمیم گرفتند تا قایم موشک بازی کنند.

انیشتین اولین نفری بود که باید چشم می گذاشت.

او باید تا 100 میشمرد و سپس شروع به جستجو میکرد. همه پنهان شدند الا نیوتون ...

نیوتون فقط یک مربع به طول یک متر کشید و درون آن ایستاد، دقیقا در مقابل انیشتین.

انیشتین شمرد 97, 98, 99..100…

او چشماشو باز کرد ودید که نیوتون در مقابل چشماش ایستاده.

انیشتین فریاد زد نیوتون بیرون( سك سك) نیوتون بیرون( سك سك)

نیوتون با خونسردی تکذیب کرد و گفت من بیرون نیستم. او ادعا کرد که اصلا من نیوتون نیستم !!! ...

تمام دانشمندان از مخفیگاهشون بیرون اومدن تا ببینن اون چطور میخواد ثابت کنه که نیوتون نیست ...

نیوتون ادامه داد که من در یک مربع به مساحت یک متر مربع ایستاده ام ...

که من رو، نیوتون بر متر مربع میکنه ......

و از آنجایی که نیوتون بر متر مربع برابر \"یک پاسکال\" می باشد بنابراین من \"پاسکالم\"

پس پاسکال باید بیرون بره (پاسکال سك سك)


|شنبه 1392/12/17| 0:0|یخمک|

miss-A